CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eucalyptus for fossil fuel substitution and carbon sequestration: the cost of carbon dioxide abatement in Thailand

Wathanyu Amatayakul (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
International Journal of Sustainable Development Vol. 6 (2003), 3, p. 356-377.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-24.
CPL Pubid: 22893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur