CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Commentary on carbon sinks and second commitment period issues

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Nature Vol. 433 (2005), p. 13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-24. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 22892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur