CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced technological change in a limited foresight optimization model

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
The Energy Journal Vol. 27 (2006), Special issue, p. 109-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modeling cost-effective climate change mitigation strategies