CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon capture and storage from fossil fuels and biomass - Costs and potential role in stabilizing the atmosphere

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Eric Larson ; Kenneth Möllersten
Climatic Change Vol. 74 (2006), p. 47-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur