CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental improvements in ship design by the use of scoring functions

Hulda Winnes (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion) ; Anders Ulfvarson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion)
Journal of Engineering for the Maritime Environment (1475-0902). Vol. 220 (2006), M1, p. 29-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ship design, environmental aspects, scoring functions, systems engineeringDenna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 22886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion (2005-2006)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Air Pollution from Ships - Emission Measurements and Impact Assessments