CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Trade-offs in Ship Design

Hulda Winnes (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: systems engineering, environment, transportation, ship design, scoring functions, trade-off analysis, performance parametersDenna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 22885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion (2005-2006)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-02-17
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden R05:92