CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FRAX predicts incident falls in elderly men: findings from MrOs Sweden.

N C Harvey ; Helena Johansson ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; M K Karlsson ; B E Rosengren ; Ö Ljunggren ; C Cooper ; E McCloskey ; J A Kanis ; Claes Ohlsson ; Dan Mellström
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA (1433-2965). Vol. 27 (2016), 1, p. 267-274.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Falls and fractures share several common risk factors. Although past falls is not included as an input variable in the FRAX calculator, we demonstrate that FRAX probability predicts risk of incident falls in the MrOs Sweden cohort.Denna post skapades 2015-12-21. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 228847

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Centre for Bone and Arthritis Research (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)

Ämnesområden

Endokrinologi

Chalmers infrastruktur