CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriell ekonomi och organisering

Lena Abrahamsson ; Lars Bengtsson ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Christian Kowalkowski ; Marcus Lindahl ; Anders Nilsson ; Alf Rehn ; Anders Segerstedt ; Kristina Säfsten ; Peter Öhman
Stockholm : Liber, 2016. ISBN: 978-91-47-11183-1.- 560 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-21. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 228834