CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motsatspar för att illustrera hållbarhetens mångfald: presentation av del av kursmaterial

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
KUL2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Hållbar utveckling används och kan tolkas på många olika sätt. I läsmaterialet Hållbar utveckling: historia, definition & ingenjörens roll presenterar vi sex olika motsatspar som ett ramverk för att förstå denna mångfald. Syftet är att ge studenterna en bättre förståelse av debatten men också kunna reflektera kring sina egna ståndpunkter.

Nyckelord: Hållbar utveckling, läsmaterialDenna post skapades 2015-12-21. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 228825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur