CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vår köttkonsumtion har ökat kraftigt

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Ing-Marie Gren
Land Lantbruk & Skogsland (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Knut Svensson hävdar att vi har glömt att ta hänsyn till en lång rad fakta när vi argumenterar för en skatt på konsumtion av kött i Sverige för en kostnadseffektiv klimatpolitik. Så är inte fallet. För det första: Ja, uppskattningen att produktionen av 1 kilo nötkött ger lika stora utsläpp av växthusgaser som 10 liter bensin tar i beaktande metanets och koldioxidens olika livslängd. Metanet ingår inte heller i något naturligt kretslopp. Precis som för fossil koldioxid så bidrar alla utsläpp av metan till att förstärka den naturliga växthuseffekten. För det andra: Nej, vi har inte glömt att antalet köttdjur i Sverige har minskat sedan 1980. Problemet är att under samma tid har vår köttkonsumtion ökat med en tredjedel så att köttet i dag ensamt står för en tiondel av en medelsvensks totala klimatutsläpp. För klimatet spelar det inte någon roll om dessa utsläpp sker i Sverige, Indien eller Brasilien. Och det är just det som är det fiffiga med en köttskatt, den ger ett incitament att minska vår köttkonsumtion, och de utsläpp den orsakar, oavsett var de sker.

Nyckelord: klimat, metan, köttkonsumtion, köttskatt, styrmedelDenna post skapades 2015-12-21.
CPL Pubid: 228824

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Annan naturvetenskap
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur