CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen

Magnus Blinge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Göran Finnveden ; Mattias Höjer ; karolina Isaksson ; Anders Roth ; Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner ; Jonas Åkerman
Göteborgs Posten (1103-9345). (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-21. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 228821

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur