CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnadsingenjörer med kunskaper behövs i räddningsteam efter jordbävningar.

Competent building engineers are needed in saving teams after earth quakes

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
SVR Medlemsblad V-Byggaren "Lillbladet" (0042-2177). 18-99, p. 7-8. (1999)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Byggnadsingenjörer, jordbävningarDenna post skapades 2006-10-24.
CPL Pubid: 22879

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur