CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deactivation and regeneration mechanisms of Fe‑BEA as NH3‑SCR catalyst

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10), Brussels, Belgium, October 28-30 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 228775