CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical CALL: Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy

Francesca Helm ; Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Marta Guarda ; Sylvie Thouësny
(2015)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-20. Senast ändrad 2016-01-18.
CPL Pubid: 228765

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap
Pedagogik
Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur