CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metod och arrangemang för bärvågsåtertagning

Zhongxia Simon He (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
(2015)
[Patent]

Föreliggande uppfinning relaterar till en ny struktur för bärvågsåtertagning som stödjer M-PSK utan att kräva generering av högre ordningens övertoner.

Nyckelord: M-PSK bärvågsåtertagningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-19.
CPL Pubid: 228750