CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaussian processes framework for validation of linear and nonlinear models

Astrid Lundgren (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
13th IFAC Symposium on System Identification Vol. 2 (2003), p. 67-72.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: system identification, validation, Gaussian processes, nonlinear modelsDenna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur