CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Array calibration using local models

Astrid Lundgren (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Maria Lanne (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling ; Extern) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Antenn 06, Nordic Antenna Symposium p. 251-256. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: calibration, array antenna, local modelsDenna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Phased array calibration and beamforming using signal processing