CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beyond intermediation: The open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
International Journal of Technology Management (0267-5730). Vol. 72 (2016), 4, p. 273-295.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 228715

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)