CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beyond intermediation: The open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
International Journal of Technology Management (0267-5730). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-18. Senast ändrad 2015-12-18.
CPL Pubid: 228715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur