CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation into the roles of open innovation collaboration managers

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
R &D Management (0033-6807). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-18. Senast ändrad 2015-12-18.
CPL Pubid: 228714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur