CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differentially private, multi-agent multi-armed bandits

Aristide C. Y. Tossou (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers))
European Workshop on Reinforcement Learning (EWRL-15) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-18.
CPL Pubid: 228710