CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hierarchical Control Applying Supervisor Synthesis and relation Extraction

Kristin Andersson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Johan Richardsson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
Proc. of the International Congress ANIPLA 2006 - Methodologies for Emerging Technologies in Automation (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 22871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur