CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear instrument variable methods based on local linear models

Astrid Lundgren (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
6th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems Vol. 2 (2004), p. 501-506.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: nonlinear, system identification, IV-methods, local linear modelsDenna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 22870

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur