CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Short introduction to Computer Manikins

Hans Sjöberg (Institutionen för människa tekniksystem)
Humans in a Complex Environment, Proceedings of the 34th Annual Congress of the Nordic Ergonomics society Vol. 2 (2002), p. 701-705.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 22869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur