CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att använda virtuella verktyg för att vidareutveckla Volvo Cars produktionssystem

Tania Dukic (Institutionen för människa tekniksystem) ; Magnus Rönnäng (Institutionen för människa tekniksystem) ; Marita Christmansson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Ann-Christine Falck ; Hans Sjöberg (Institutionen för människa tekniksystem) ; Anders Sundin (Institutionen för människa tekniksystem) ; Constanze Wartenberg ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 111 s.
[Rapport]

ISSN 1651-0984Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 22868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 16