CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of model and discretization errors in parameter identification problems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics Lund, 20-21 October 2006 (0281-6679). p. 73-76. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 22867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur