CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resonant coupling between localized plasmons and anisotropic molecular coatings in ellipsoidal metal nanoparticles

T Ambjörnsson ; G. Mukhopadhyay ; S. Peter Apell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 73 (2006), 8, p. Art. No. 085412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22865

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur