CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Deformation of Radio Telescopes Onsala and Wettzell

J. Wresnik ; J. Böhm ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; H. Schuh
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2006 General Meeting Proceedings / Behrend, D., Baver, K. 2006-214140, p. 300-303. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 22863

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur