CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterizing Atmospheric Turbulence and Instrumental Noise Using Two Simultaneously Operating Microwave Radiometers

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; L Gradinarsky
Proc. 9:th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing Applications, MicroRad 2006 p. 270- 275. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22862

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Measuring and modelling variations in the distribution of atmospheric water vapour using GPS