CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water Vapor Tomography Using GPS Phase Observations: Simulation Results

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; L. Gradinarsky
IEEE Trans. on Geosci. and Rem. Sens. Vol. 44 (2006), 10, p. 2927-2941.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 22861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Measuring and modelling variations in the distribution of atmospheric water vapour using GPS