CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the Second International Workshop on Library-Centric Software Design (LCSD '06)

Joshua Bloch ; Jaakko Järvi ; Andreas Priesnitz (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
(2006)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 22857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur