CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model and input data base of waste incineration tax and material recycling study

Jenny Sahlin (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 138 s.
[Rapport]

Nyckelord: waste management, waste incineration, tax, MSW, recyclingDenna post skapades 2006-10-24. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 22856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur