CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effekter av renovering och bostadsförnyelse – En översikt över tidigare utvärderingar

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
2015. ISBN: 978-91-980990-5-8.- 30 s.
[Rapport]

Den här rapporten ingår i ett arbetspaket där vi inom SIRen samlar tidigare erfarenheter av renovering. Rapporten redovisar en litteraturstudie med avsikt att ge en översikt över tidigare bostadsförnyelse, dess aktörer och effekter. Rapporten bygger på ett arbete som påbörjades inom en förstudie (2013-2014) finansierad av Centrum för Management i Byggsektorn CMB, Bostads AB Poseidon och Stena Fastigheter. Kompletterade arbete har genomförts inom ramen för SIRen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 228550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur