CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a High-Tc SQUID-Based System for Neurophysiology Studies In-Vitro

Per Magnelind (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ed Tarte ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Eric Hanse
Journal of Physics: Conference Series (1742-6596). Vol. 43 (2006), p. 1243-1246.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 22855

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur