CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Static Analysis for the Strong Exception Safety Guarantee

Gustav Munkby (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proc. 2nd Internat. Workshop on Library-Centric Software Design (LCSD'06) (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-20.
CPL Pubid: 22854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur