CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electrons and the evolution of the plasma current in tokamak disruptions

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander ; L.-G. Eriksson ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; F. Andersson
Physics of Plasmas Vol. 13 (2006), 10, p. 102502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-19.
CPL Pubid: 22853

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Runaway electrons and Alfvén eigenmodes in tokamaks