CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Technology Development Center at the Onsala Space Observatory

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS 2005 Annual Report, NASA/TP-2006-214136 p. 294-297. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

In last year's report we presented a method for assessing the instrumental noise of a water vapor radiometer by using theory of atmospheric turbulence in order to separate the observed variability due to instrumental noise and atmospheric variability. We have applied this to the radiometer data observed with the two co-located radiometers, Astrid and Konrad, at the Onsala Space Observatory during CONT02 and CONT05.

Nyckelord: water vapor radiometer, zenith wet delay, VLBI, GPSDenna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 22850

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur