CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS 2005 Annual Report, NASA/TP-2006-214136, p. 260-263. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

This report briefly summarizes the activities of the IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory during 2005. Some examples of achieved results and ongoing analyses are presented.

Nyckelord: geodetic VLBIDenna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 22849

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur