CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Network Station Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS 2005 Annual Report, NASA/TP-2006-214136, p. 111-114. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

This report shortly summarizes the status of the Onsala Space Observatory in its function as an IVS Network Station. We describe the activities during the year 2005, the current status, and future plans.

Nyckelord: geodetic VLBIDenna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 22848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur