CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slow Steaming and Competitiveness of European Short Sea RORO Shipping

Zeeshan Raza ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Joakim Kalantari ; Rickard Bergqvist ; Johan Woxenius
Proceedings of the 2016 Annual Conference of the International Association of Maritime Economists, 23-26 August, Hamburg, Germany (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-16. Senast ändrad 2016-08-30.
CPL Pubid: 228474

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen (GU)
Institutionen för fysik (Chalmers)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur