CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invånare som medskapare i stadens utveckling

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur)
Gränsöverskridande stadsforskning: Erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt. Olofsdotter, Björnberg and Kopp. Stockholm, Formas. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-16.
CPL Pubid: 228473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur