CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Medskapande renovering

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur)
Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi. Lind & Mjörnell. Stockholm, KTH & Formas. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-16. Senast ändrad 2015-12-16.
CPL Pubid: 228472

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur