CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Assessment of Supercritical Water Oxidation of Sewage Sludge

Magdalena Svanström (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Michael Modell ; William A. Peters ; Jefferson Tester
Resources, Conservation and Recycling Vol. 41 (2004), p. 321-338.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur