CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of Dicumyl Peroxide in Workplace Air

Anders Spetz (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
The Annals of Occupational Hygiene Vol. 46 (2002), 7, p. 637-641.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur