CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deficiencies in the health care system contribute to a high rate of late HIV diagnosis in Sweden.

Karl-Johan Brännström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; V Svedhem Johansson ; G Marrone ; S Wendahl ; Aylin Yilmaz ; A Blaxhult ; A Sönnerborg
HIV medicine (1468-1293). Vol. 17 (2016), 6, p. 425-435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The aim of the study was to identify factors in HIV-infected patients and the health care system which contribute to late diagnosis.Denna post skapades 2015-12-16. Senast ändrad 2016-07-28.
CPL Pubid: 228419

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)

Ämnesområden

Infektionsmedicin

Chalmers infrastruktur