CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Dioxide Diffusion in District Heating Pipes

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik)
Cellular Polymers Vol. 18 (1999), p. 103-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)
Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur