CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass transfer of carbon dioxide through the polyethylene casing of district heating pipes

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Maria E. Olsson (Institutionen för byggnadsfysik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik)
Journal of Thermal Insulation and Building Envelopes Vol. 21 (1997), p. 171-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)
Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur