CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accumulated CFC-11 in polyurethane foam insulation: an estimate of the total amount in district heating installations in Sweden

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
International journal of environment and pollution Vol. 6 (1996), p. 234-239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 22838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur