CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LRF och Svenskt flyg svarar inte om klimatmålen

David Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Anders Biel ; David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Olof Drakenberg ; Tommy Gärling ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sverker C. Jagers ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Cecilia Solér ; Thomas Sterner ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens Nyheter (1101-2447). (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Sammantaget ser vi inget i motdebattörernas argument som talar emot att införa styrmedel, till exempel konsumtionsskatter, inom dessa områden där inga stora tekniska lösningar finns i sikte, skriver 14 miljö- och energiforskare i slutrepliken till sin text om flyg- och köttskatt (26/2).Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 228343

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)
Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Företagsekonomiska institutionen (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur