CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam steering with four-level phase-modulating SLM

David Engström (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Emil Hällstig ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
in OSA TOPS, Vol 75, Diffractive Optics and Micro-Optics, OSA Technical Digest, Postconference Edition Vol. 75 (2002), p. 14-16.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-17. Senast ändrad 2007-05-03.
CPL Pubid: 22833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur