CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metangas bildas i kors magar

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
ETC (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2015-12-15. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 228328

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur